Generalforsamling 2021

Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag d. 1/6 kl. 19 i Højen Forsamlingshus Dagsorden: Valg af dirigent Valg af referent og stemmetællere Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år Forelæggelse af beslutninger truffet af bestyrelsen, som skal forelægges generalforsamlingen Aflæggelse af regnskab for det forløbne år
-> Continue reading Generalforsamling 2021