Generalforsamling 2022

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling mandag d. 7/2 kl. 19 i Multihuset. Dagsorden: Valg af dirigent Valg af referent og stemmetællerer Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år Forelæggelse af beslutninger truffet af bestyrelsen, som skal forelægges generalforsamlingen Aflæggelse af regnskab for det forløbne år
-> Continue reading Generalforsamling 2022