Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling Onsdag d. 6/2 kl. 19:00 i Højen Kultur & Forsamlingshus

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og stemmetæller.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Aflæggelse af årsregnskab.
 4. Indkomne forslag.
  1. Ændring af vedtægter. De nye vedtægter findes her
 5. Kontingentfastsættelse for indeværende år.
 6. Valg til bestyrelsen.
  1. På valg er Torben Matzen som modtager genvalg
  2. Ny valg af medlemmer til bestyrelsen
   1. Ejnar Noersgaard stiller op
   2. Morten Lyager
  3. Ny valg af suppleant til bestyrelsen
   1. Lars Kristensen
 7. Valg af 2 revisorer.
  1. Rene Winther stiller op.
  2. Keld Ahlgreen stiller op.
  3. Peter Lundholm genopstiller.
 8. Eventuelt.

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag skal indeholde medlemmets navn og adresse.