Generalforsamling 2022

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling mandag d. 7/2 kl. 19 i Multihuset.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent og stemmetællerer
  3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år
  4. Forelæggelse af beslutninger truffet af bestyrelsen, som skal forelægges generalforsamlingen
  5. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
  6. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
  7. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent, ydelse priser og andre afgifter
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  9. Valg af kritisk revisore
  10. Eventuelt.

Eventuelle forslag der ønskes behandlet på generalforsamling skal sendes til support@halnet.nu senest d. 30/1.

Vi overholder gældende krav til mundbind, visir og afstandskrav til denne generalforsamling.

Bestyrelsen