Generalforsamling

Der indkaldes hermed til generalforsamling i HAL-NET Onsdag d. 5/2 kl. 19 i Multihus Højen.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
  1. Bestyrelsen foreslår Torben Matzen
 2. Valg af referent og stemmetællere
 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år
 4. Forelæggelse af beslutninger truffet af bestyrelsen, som skal forelægges generalforsamlingen
  1. Ændring af TV kanaler
   1. Nye kanaler
   2. Sport Live, TV2 Sport X
  2. Lukning af kanaler
   1. Disney Channel, Paramount Network
  3. Nye TV pakke priser
   1. Grundpakken Kr. 172,-
   2. Mellempakke Kr. 467,-
   3. Fuldpakke Kr. 617,-
  4. Nye priser for Unifi Support
   1. 1-3 enheder Kr. 25,- pr md.
   2. Flere en 3 enheder Kr. 4 pr. enhed
 5. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
  1. Årsregnskab for 2019 kan ses her
 6. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
 7. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent, ydelse priser og andre afgifter
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. På valg er
   1. Gert Kaae Hansen
   2. Palle Mikkelsen
 9. Valg af kritisk revisore
  1. På valg er
   1. Rene Winther
   2. Nyvalg af en revisor
   3. En suppleant
 10. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne til behandling under dagsordenens punkt 6 skal med forslagsstillerens kontaktoplysninger være formanden i hænde senest d. 28/1-20. Forslag kan sendes til gert@halnet.nu