Referat generalforsamling 12/04/2023

 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen foreslår Torben Matzen

  1. Godkendt
  2. Generalforsamlingen er blevet lovlig varslet – Halnet info kanal, facebook og mail
 2. Valg af referent og stemmetællere
  Bestyrelsen foreslår

  1. Referent: Helene Pedersen
   1. Godkendt
  2. Stemmetæller: Revisorer
  3. Godkendt
 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år
  Gert fortæller:

  1. Tallene for 2016-2022 gennemgås i forhold til antallet af medlemmer. Vores antal af kunder både på tv og på internet er faldet mere og mere over årene
  2. Der har været mange opgaver i bestyrelsen, og derfor har bestyrelsen sat nogle opgaver på hold for at nå de vigtigste ting.
  3. Der var pixelfejl pga. for dårlig infrastruktur. Ny router taget i brug, og det har virket siden
  4. Vi har flyttet kunder fra gamle setup til nyt set up.
  5. Vi har fordoblet alt internethastigheder
  6. Torben har gjort et godt stykke arbejde men går nu på pension, og det har ikke været muligt at finde en afløser til ham.
  7. Bestyrelsen består kun af 2 medlemmer efter aftenens afslutning. Da 3 medlemmer ikke stiller op igen.
  8. Vi er gået over til FDA skal hjælpe med en masse økonomi, så bestyrelsen skal bruge mindre tid på denne del i fremtiden.
  9. FDA har haft problemer med at få adgang til vores system, men det er lykkedes nu, men har skabt problemer i forhold til fakturering
  10. Vores medlemmer har fået svært ved at betale for deres regninger, fordi de er hobet op pga. overgangen til FDA
  11. Torben og Gert har afholdt et møde i januar for at lægge budget for 2023. Her bliver det tydeligt, hvor svært det bliver at holde gang i foreningen i fremtiden.
  12. I dagens budget er der ikke overskud til at lave ny investeringer i fremtiden
  13. Vi har snakket med forskellige foreningen om en sammenlægning.
  14. Gaver i bestyrelsen – gratis internet og den store tv-pakke. En middag afholdt hos et bestyrelsesmedlem årligt, samt julegaver. Derudover modtog revisorerne 2 flasker vin for deres ydelse.
  15. Ovenstående er godkendt af de fremmødte
 4. Forelæggelse af beslutninger truffet af bestyrelsen, som skal forelægges generalforsamlingen
  1. Ingen
   1. Godkendt
 5. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
  1. Torben gennemgår regnskabet for regnskabsåret 2022
  2. Underskud på små 12.000 kr.
  3. Omsætningen er faldende
  4. Driftsomk. faldende
  5. internet omsætning uændret
  6. tv omsætningen faldet
  7. Omkostningerne gennemgås i dybden, og tallene kan findes i foreningen regnskab
   1. Forsamlingen har ingen spørgsmål til regnskabet
  8. Balancen pr. 31.12.2022 gennemgås
   1. Spørgsmål – Hvor er depositum pengene?
    1. De står under kreditorer – det er cirka 70.000 kr.
  9. Regnskabet er godkendt
   1. Regnskabet godkendes af forsamlingen efter Torben har gennemgået det
 6. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
  1. Bestyrelsen henstillede til at lukke HAL-NET senest d. 31/12-23
   1. Gert fortæller:
    1. Det ser ikke godt ud at skulle føre foreningen videre
    2. Alt er blevet dyre, og fald i medlemstal
    3. Bestyrelsen trækker sig, og formanden har overvejet at gøre det samme næste år
    4. Viaplay hæver deres priser, og flere og flere streamer tv.
    5. Vi mister kunder hver gang vi hæver prisen, og dermed skal vi hæve prisen yderligere, da der er færre til at dække de generelle udgifter
    6. Vi har frafald på de høje internethastigheder, da vi formoder folk hælder til fiber internet i stedet for.
    7. Hvis vi skal ud og købe de timer bestyrelsen har lagt i foreningen, bliver det rigtigt dyrt.
    8. Men vi kan ikke se nogen der logisk vil overtage de opgaver bestyrelsen tidligere har siddet med.
    9. Der er krav til, hvis vi lukker foreningen. Vi skal rydde op efter os, og disse punkter gennemgås. Oprydningen vil koste cirka 200.000 kr. Så det er nu det skal gøres, hvis vi skal gøre det ordentligt.
    10. Vi skal fremlægge planen for nedlægning inden for 2 måneder, da den rette mængde medlemmer ikke er dukket op i dag.
    11. Vent med at finde en ny udbyder til efter vores sidste generalforsamling, da vi har brug for de sidste penge, for at nedlukningen kan lykkedes.
  2. Spørgsmål-
   1. I gamle dage var der tinglysning på, at nye huse skulle blive medlemmer af den lokale forening.
   2. Dette gælder ikke længere.
   3. Hvis der ikke kommer ⅔ til næste møde, hvad gør vi så flertal bestemmer ved næste generalforsamling, da ⅔ ikke deltager til dette møde vi forventer at kunne lukke per 1.10.23, hvis vi lukker før den 31.12.23
   4. Hvordan vil vi lukke foreningen, hvis der ikke er mere end 2 i bestyrelsen.
   5. svaret kommer senere
   6. Kan vi give masten til andre for at spare nogle udgifter.
   7. Vi er ved at finde ud af hvilke muligheder der er.
   8. Vi kommer til at fjerne alle standere, medmindre de står i bagskel, da det vil ødelægge folks hække. Men hvis folk ønsker dem væk, fjerner vi dem naturligvis.
   9. Har vi nogle navne på nye udbydere
   10. Det skal vi lige undersøge
   11. Har vi mulighed for fiber
   12. Ja, det har alle i højen. Spørgsmålet er blot om det er gravet ind til husstanden
   13. Folk vil gerne at vi arbejder videre med, om vi kan finde en god udbyder der skal give foreningen medlemmer en god opstarts pris
   14. Hvor mange internetkunder kunne vi have haft?
   15. både grønlandsvej og søndermarken, men vi ønsker ikke at træde andre foreninger overtagende
   16. Vi har kun fået 1 ny tv kunden og 1 ny internetkunde det sidste år, men en masse frameldinger.
   17. Hvad er konsekvensen ved at stemme nej.
   18. Så bliver det ikke en pæn lukning
   19. Kan noget af varelageret sælges
   20. Gert prøver at sælge det
   21. Gert og Torben lægger op til at overskuddet gives til “Venner fra Højen”
   22. Forsamlingen godkender dette forslag
   23. Kan Routerne bruges
   24. Nogle kan, andre ikke. Gert undersøger, hvad vi gør her.
  3. Afstemning – fuld stemmetal for at foreningen må lukke – 26 stemmer
   1. Vi har hermed sat processen i gang og vi indkalder til en ekstraordinært generalforsamling, hvor et simpelt flertal afgør det.
   2. Vi ønsker næste generalforsamling inden sommerferien.
 7. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent, ydelse priser og andre afgifter
  1. Torben gennemgår budget for 2023, hvis vi skulle have fortsat
  2. Indtægterne ville falde med 100.000 kr. og det er lavt sat, da der siden budget er blevet lavet er kommet 5 yderligere afmeldinger
  3. Spørgsmål til hvad masteleje betyder. Det gælder kun for masten i Gammel Højen
  4. Vi skulle have 20 ny internet kunder for at få tallene til at gå i 0
  5. Spørgsmål – skal der afholdes en generalforsamling for at godkende det afsluttende regnskab
   1. Nej, det skal der ikke
  6. Spørgsmål – ændre vi på noget inden vi lukker.
   1. Nej, ingen ændring på pakkerne og priserne
   2. Vi vil strække os langt for at alt lykkedes indtil lukning
  7. Kan budgettet godkendes – Ja
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. På valg er
   1. Torben Matzen (modtager IKKE genvalg) – Torben modtager genvalg pga. nedlukning.
   2. Helene Pedersen (modtager IKKE genvalg)
   3. Morten Lyager (modtager IKKE genvalg)
  2. Valg af Suppleant
   1. Lars Kristensen
 9. Valg af kritisk revisorer
  1. På valg er
   1. Rene Winther
   2. Nis Dixen
 10. Eventuelt.
  1. 5 gratis internetpakker hvem er disse
   1. forsamlingshuset, multihuset, spejderne, brugsen